FAQ

Pytania i odpowiedzi

Specjalnie dla Ciebie zebraliśmy najczęstsze pytania na temat systemów
fotowoltaicznych. Nie znalazłeś odpowiedzi, której szukasz?
Skontaktuj się z nami!

Formalności

Jaka jest wysokość podatku VAT dodawanego do ceny netto?

Podatek VAT dla budynków mieszkalnych nie przekraczających powierzchni 300 m2 wynosi 8%. Natomiast dla budynków mieszkalnych, których powierzchnia przekracza 300m2 stosuje się dwie stawki: 8% oraz 23% (w proporcji określonej według metrażu)..

Kto ponosi odpowiedzialność za koszty wymiany licznika?

Odpowiedzialność ponosi zakład energetyczny.

Czy zakład energetyczny może nie udzielić zgody na uruchomienie instalacji?

W przypadku, gdy instalacja została podłączona do sieci w sposób prawidłowy, a jej moc jest zgodna z warunkami przyłączenia, zakład energetyczna jest zobowiązany do wydania zgody na uruchomienie instalacji.

Czy wymagane jest pozwolenie na budowę lub inne decyzje administracyjne?

Naziemne i dachowe instalacje fotowoltaicze nie przekraczające mocy 40kW nie wymagają pozwoleń na budowę, decyzji środowiskowych lub innych decyzji administracyjnych niezbędnych przy większych inwestycjach.

Co zmienia ustawa o odnawialnych źródłach energii w porównaniu do dotychczasowych regulacji prawnych?

Nowa ustawa o źródłach odnawialnych z dnia 1 lipca 2016 r., to szereg korzyści finansowych dla osób posiadających małe instalacje fotowoltaiczne. Daje możliwość rozliczenia się z zakładem energetycznym na zasadach net-meteringu (systemu opustów). To sposób opierający się na rozliczeniu za zakupy i sprzedaż energii elektrycznej pomiędzy zakładem energetycznej, a posiadaczem mikroinstalacji. Dotyczy wyłącznie osób fizycznych, nie obejmując przedsiębiorców. Rozliczenie energii odbywa się tu na podstawie rozliczenia różnicy między energią, którą posiadacz mikroinstalacji wyprodukował, a tą, którą pobrał z sieci elektroenergetycznej (w momencie, gdy nie świeci słońce i panel nie wytwarza prądu).

Od 1 lipca właściciele instalacji do 10 kW korzystają z opustu w stosunku 1 do 0,8 natomiast posiadacze mikroinstalacji od 10 do 40 kW w stosunku 1 do 0,7. Biorąc pod uwagę, że w większości przypadków odpowiednio dobrana instalacja może wytwarzać więcej energii niż wynosi przeciętne zapotrzebowanie użytkownika, rachunek za energię może spaść nawet o 90%.

Posiadacze mikroinstalacji rozliczający się na zasadach net-meteringu nie będę również ponosić kosztów opłat dystrybucyjnych – Ustawa o OZE zniosła opłaty dystrybucyjne dla prosumentów (osób fizycznych posiadających mikroinstalacje).

Czy Insim zapewnia serwis pogwarancyjny?

Nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji przez 7 dni w tygodniu. W razie pytań zapraszamy do kontaktu!

Jak wygląda procedura uruchomienia instalacji? Jakie są wymagane dokumenty?

Uruchomienie instalacji to bardzo prosty proces. Kończąc etap montażu, składamy zgłoszenie do Zakładu Energetycznego. W terminie 30 dni od daty jego zgłoszenia powinien nastąpić odbiór instalacji. Zakład energetyczny na własny koszt wymienia licznik energii na tzw. licznik dwukierunkowy, weryfikując poprawność podłączenia instalacji i wydając zgodę na jej uruchomienie. Jesteśmy z Tobą na tych wszystkich etapach: przygotowujemy dla Ciebie wszelkie dokumenty niezbędne do zgłoszenia instalacji oraz koordynujemy cały proces.

Co to jest net-metering (system opustów) i kogo dotyczy?

Net metering (obecnie: system opustów), wprowadzony przepisami nowej ustawy o OZE to
sposób rozliczania za zakup i sprzedaż energii elektrycznej pomiędzy zakładem energetycznym a posiadaczem mikroinstalacji. Dotyczy wyłącznie osób fizycznych i nie obejmuje przedsiębiorców. To sposób opierający się na rozliczeniu za zakupy i sprzedaż energii elektrycznej pomiędzy zakładem energetycznej, a posiadaczem mikroinstalacji. Dotyczy wyłącznie osób fizycznych, nie obejmując przedsiębiorców. Rozliczenie energii odbywa się tu na podstawie rozliczenia różnicy między energią, którą posiadacz mikroinstalacji wyprodukował, a tą, którą pobrał z sieci elektroenergetycznej (w momencie, gdy nie świeci słońce i panel nie wytwarza prądu).

Właściciele instalacji do 10 kW od 1 lipca korzystać będą z opustu w stosunku 1 do 0,8 natomiast posiadacze mikroinstalacji od 10 do 40 kW w stosunku 1 do 0,7. Nie ma opłaty dystrybucyjnej. W rachunku pozostają jednak opłaty stałe w kwocie ok 160 zł rocznie (m.in. opłata abonamentowa, jakościowa, przejściowa i handlowa).

Czy za oddaną do sieci energię będzie pobierana opłata dystrybucyjna?

Nie, za oddaną do sieci energię nie będzie pobieranej opłaty.

Jaki jest okres gwarancji udzielanej przez Twoją Energię?

Gwarancja na panele:12 lat na wady materiałowe, gwarancja liniowa i skokowa na krzywą spadku mocy (spadek max 0,7 % rocznie; min. 90% mocy po 12 latach; min. 82% mocy po 25 latach).
Gwarancja na falownik: Fronius – 7 lat (z możliwością przedłużenia do 15 lat); Socomec – 5 lat; SMA – 5 lat (z możliwością przedłużenia do 25 lat)
Gwarancja dotycząca montażu instalacji: 5 lat.

Czy wymagane są okresowe przeglądy?

Nie, okresy przeglądowe nie są wymagane, instalacja nie wymaga także konserwacji.

Techniczne

Czy odległość paneli od falownika ma wpływ na wielkość strat w produkowanej energii elektrycznej?

Nie, nie ma wpływu. Straty, które wynikają z dużej odległości pomiędzy panelami, a falownikiem są wyrównywane przez zwiększenie przekroju zastosowanych kabli. Standardowo używane są kable o przekroju 4 mm lub 6 mm.

Gdzie jest podłączana instalacja do sieci?

Podłączając falownik wybieramy miejsce, w którym znajduje się domowa skrzynka rozdzielcza. Może się ono znajdować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.

Jakie elementy elektryczne wchodzą w skład instalacji?

W skład instalacji wchodzą:

– Falownik zmieniający prąd stały wytwarzany przez panele w prąd zmienny
– Okablowanie po stronie prądu stałego (pomiędzy panelami a falownikiem)
– Okablowanie po stronie pądu zmiennego (pomiędzy falownikiem a skrzynką rozdzielczą)
– Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciwpożarowe i odgromowe
– Wyłącznik główny instalacji

Czy panele można podłączyć do instalacji trójfazowej?

Tak, na rynku dostępne są falowniki przystosowane do pracy w ramach instalacji trójfazowej.

Jak jest zabezpieczona instalacja?

Falowniki, których używamy w naszych instalacjach, posiadają wbudowane zabezpieczenia elektryczne spełniające odpowiednie normy budowlane. Dodatkowo, przy falowniku instalujemy także zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciwpożarowe oraz zabezpieczenie odgromowe.

W jaki sposób zacienienie wpływa na wielkość produkcji?

Montując panele, układamy je tak, aby straty produkcji wynikające z ewentualnego zacienienia były jak najmniejsze. W starszych typach paneli zacienienie choćby jednego modułu powodowało spadek produkcji całego panelu do zera. Obecnie stosujemy tzw. diody bocznikujące, dzięki czemu w sytuacji zacienienia jednego modułu produkcja całego stringu spada o tylko o 1/3.

Jaki jest najlepszy kąt nachylenia dachu?

W Polsce najkorzystniej nachylenie dachu wynosi 35 stopni. Na dachach płaskich lub o innym spadku, panele układane są na stelażach korygujących ich nachylenie.

Jaki jest najlepszy kierunek ułożenia paneli fotowoltaicznych?

Najkorzystniejszym kierunkiem jest południe. Warto jednak podkreślić, że istalacje z ułożeniem panelu w układzie wschód-zachód osiągając roczną produkcję mniejszą o zaledwie 10%.

Czy każdy rodzaj pokrycia dachowego nadaje się pod instalację?

Montaż paneli pv możliwy jest praktycznie każdym dachu (dachy płaskie, dachy spadziste). W Polsce panele najczęściej montuje się na następujących pokryciach: blachodachówka, dachówka ceramiczna, blacha trapezowa, gont bitumiczny, papą. Dodatkowej konsultacji wymaga montaż na eternicie.

Czy montaż paneli powoduje uszkodzenie dachu?

Nie, konstrukcje są instalowane w taki sposób aby wykluczyć jakiekolwiek nieszczelności dachu. Dodatkowo, każda usługa montażu objęta jest gwarancją.

Ogólne

Jaki jest koszt zakupu kompletnej instalacji?

Koszt zakupu kompletnej instalacji uzależniony jest od wielu czynników:

– rodzaju wykorzystanych komponentów,
– sposobu montażu paneli (instalacja naziemna jest droższa od instalacji dachowej),
– rodzaju dachu (montaż na dachu płaskim jest zazwyczaj droższy od montażu na dachu spadzistym),
– rodzaju pokrycia dachowego (montaż na dachu pokrytym blachodachówką jest tańszy niż montaż na dachu –
pokrytym dachówką ceramiczną)

Jaki jest okres zwrotu środków zainwestowanych w instalację fotowoltaiczną?

Na okres zwrotu składa się wiele czynników, m.in. :

– koszty instalacji,
– spodziewany wzrost cen,
– wielkość instalacji, i innych.

Realny okres zwrotu powinien wynieść 5-7 lat.

Jaki jest okres eksploatacji instalacji fotowoltaicznej?

Okres eksploatacji instalacji fotowoltaicznej wynosi ponad 25 lat.

Co to jest falownik?

To urządzenie zamieniające prąd stały generowany przez panele fotowoltaiczne w prąd zmienny. Dodatkowo zabezpiecza on instalację oraz służy do pomiaru ilości wytwarzanej energii i monitorowania pracy całej instalacji fotowoltaicznej.

Co to jest licznik dwukierunkowy?

To rodzaj licznika, który zlicza jednocześnie ilość energii pobranej z sieci i oddanej do sieci. Na własny koszt instaluje go zakład energetyczny podczas odbioru instalacji fotowoltaicznej.

Co to jest mikroinstalacja?

To instalacja odnawialnego źródła energii o mocy nie większej niż 40kW przyłączona do sieci o napięciu niższym niż 110 kV (niskie lub średnie napięcie).

Czy mogę monitorować dane dotyczące produkcji?

Tak, falowniki wyposażone są w wyświetlacz oraz moduł umożliwiający lokalne oraz zdalne monitorowanie parametrów pracy falownika (np. produkcja dzienna, produkcja roczna, itp.)

Czy panele są odporne na grad i silny wiatr?

Panele, które wykorzystujemy posiadają certyfikaty spełniające normy dotyczące odporności na gradobicie. Konstrukcje są także zabezpieczane przed uszkodzeniem pod wpływem wiatru m.in. poprzez łączenie ze sobą wielu rzędów paneli.

Ile waży instalacja?

Waga panelu wraz z konstrukcją wynosi ok. 20 kg/m2 (na dachu spadzistym).

 

INSIM Emil Chocyk
20-515 Prawiedniki
ul. Oliwkowa 4
946-244-24-70

 

Email:
kontakt@insim.pl

Telefon:
+48 697 852 578

2017 Vilaro